Kredit kalkulyatori

Foiz to’lovi Asosiy qarz Kreditning to’liq qiymati (foizda)*
0
0
0

*Kreditning to’liq qiymati kreditning asosiy qarzi, foiz to’lovi, sug’urta to’lovlari, garov mulkini baholash bo’yicha to’lovlar, kommission va boshqa to’lovlarni hisobga olgan holda hisoblab topiladi. Sug’urta to’lovlari, garov mulkini baholash bo’yicha to’lovlar, kommission va boshqa to’lovlar mijoz tomonidan kiritilmagan holda, Bank hisoblangan kreditning to’liq qiymati HAQQONIYLIGI YUZASIDAN MAJBURIYAT OLMAYDI.

To’lov raqami Tabaqalashtirilgan (differensiatsiya qilingan) to’lov
Jami Asosiy qarz Foiz to’lovlari To’lovdan keyingi qoldiq
Jami: 0 0 0