Tariflar

YURIDIK SHAXSLARGA

I. BUXGALTERIYA HISOBINI YURITISH, BANK HISOBVARAQLARI BO'YICHA AMALIYOTLAR

1.1.

Hisobvaraqalarini ochish va yopish (milliy valyutadagi akkreditiv hisobvarag’laridan tashqari)

 

bepul

1.2.

Hisobvaraqlardan pul mablag’larini o’tkazish:

 

 

 

a) hisobvaraqlardan pul mablag’larini o’tkazish (debet aylanma)

debet aylanma summasidan

0,5%* miqdorida

 

b) eksportyor korxonalar hisobvaraqlaridan pul mablag’larini o’tkazish (debet aylanma)

debet aylanma summasidan

0,2% miqdorida

 

v) AT «Aloqabank» mijozlari o’rtasida ichki pul mablag’larini o’tkazish

 

bepul

1.3.

Milliy valyutada akkreditiv hisobvarag’ini ochish

har bir holatda

BHM**ning 1 barobari miqdorida

1.4.

Milliy valyutada akkreditiv hisobvarag’i shartlarini o’zgartirish

har bir holatda

BHMning 1 barobari miqdorida

1.5.

Milliy valyutada akkreditiv hisobvarag’ini bekor qilish

 

bepul

1.6.

Hisobvaraq holati to’g’risida ma’lumotnoma berish yoki tasdiqlash

bir nusxasi uchun

BHMning 0,1 barobari miqdorida

1.7.

Mijozlarga so’rovnomalar, dublikatlar va boshqa ma’lumotlar berish, arxiv hujjatlaridan ularning hisobvaraqlaridagi ma’lumotlarni tiklab berish

bir nusxasi uchun

BHMning 0,1 barobari miqdorida

1.8.

Mijozning talabiga ko’ra xorijiy valyutadagi hisobvaraqasidan:

 

 

 

a) hujjatlarning ko’chirmasini berish;

har bir holatda

BHMning 0,15 barobari miqdorida

 

b) ko’chirmani xat orqali yuborish

har bir holatda

BHMning 0,15 barobari miqdorida

1.9.

Elektron to’lovlar o’tkazish (Axborotlashtirish Bosh Markazi xarajatlari-ABM)

har bir elektron to’lovni o’tkazish uchun

ABM xarajatlarning 1,5 barobari miqdorida

II. YURIDIK SHAXS VA YAKKA TARTIBDAGI TADBIRKORLARNING KORPORATIV BANK KARTALARI BO'YICHA AMALIYOTLAR

«HUMO» VA «UzCard» BANK KARTALARI BO’YICHA AMALIYOTLAR

2.1.

Ish haqi va stipendiya uchun bank kartalarini ochish

 

bepul

2.2.

Bank kartasini ochish

har bir holatda

BHMning 0,15 barobari miqdorida

2.3.

Bank kartasini almashtirish

har bir holatda

BHMning 0,15 barobari miqdorida

2.4.

Bank kartasini to’ldirish

summadan

0,3% miqdorida

2.5.

Bank kartasidan chiqim qilish

 

bepul

2.6.

Bank kartasini STOP-listga qo’yish

 

bepul

2.7.

Bank kartasi blokka tushgan holda qayta aktivlashtirish

 

bepul

2.8.

Bank kartasidan ko’chirma berish

har bir holatda

BHMning 0,1 barobari miqdorida

2.9.

«UzCard» va «HUMO» to’lov tizimlarining terminallari ijarasi (qo’shilgan qiymat solig’isiz):

 

 

 

a) yuridik shaxslarga (amaldagi «Uzcard» terminallari yuridik shaxslarga - bepul)

har oyda

25 000 So'm

 

b) Yakka tartibdagi tadbirkorlarga (amaldagi «UzСard» terminallari yakka tartibdagi tadbirkorlarga - bepul )

har oyda

15 000 So'm 

 

v) «HUMO» terminallari yuridik shaxslarga

har oyda

bepul

 

g) «HUMO» terminallari yakka tartibdagi tardbirkorlarga

har oyda

bepul

2.10.

To’lov terminallarini ta’mirlash yoki almashtirib berish

 

 

 

a) ta’mirlash

har bir holatda

BHMning 1 barobari miqdorida

 

b) yo’qotilganda yoki yaroqsiz holga keltirilganda

har bir holatda

terminal qoldiq qiymati+ BHMning 1 barobari miqdorida

2.11.

E-ROS terminallaridan foydalanish haqi (Yagona Umumrespublika Protsessing Markazi (YUPM) va Milliy Banklararo Protsessing Markazi (MBPM) va to’lov vositalarining xizmat haqi bilan birgalikda)

summadan

shartnoma asosida

2.12.

«UzCard» va «HUMO» to’lov terminallari orqali xorijiy bank kartalari ekvayringi (merchant fee)

 

 

 

a) xorijiy bank kartalaridan echilganda

summadan

1% miqdorida

 

b) mahalliy bank kartalaridan echilganda

summadan

0,2% miqdorida

VISA KORPORATIV BANK KARTALARI BO’YICHA AMALIYOTLAR

2.13.

VISA bank kartasini ochish:

 

 

 

a) «VISA-YTT»

har biri uchun

50 000 so’m

 

b) «VISA-Korporativ»

har biri uchun

50 000 so’m

2.14.

«VISA-YTT» va «VISA-Korporativ» sug’urta depoziti*** miqdori

har biri uchun

50 AQSH dollari

2.15.

AT «Aloqabank» tomonidan emissiya qilingan bank kartasidan naqd pul mablag’larini echish:

 

 

 

a) AT «Aloqabank» tizimida «VISA-YTT»

summadan

0,3% miqdorida

 

b) boshqa banklarga qarashli bankomatlar va terminallar orqali «VISA-YTT»

summadan

0,3%+ printsipial bank xarajatlari

2.16.

AT «Aloqabank» tomonidan emissiya qilingan VISA bank kartasidan naqdsiz amaliyotlarni bajarish:

 

 

 

a) AT «Aloqabank» tizimida «VISA-YTT», «VISA-Korporativ»

summadan

0,3% miqdorida

 

b) boshqa banklarga qarashli terminallar orqali «VISA-Korporativ», «VISA-YTT»

summadan

0,3%+ printsipial bank xarajatlari

2.17.

«VISA-YTT», «VISA-Korporativ» bank kartasini STOP-listga qo’yish:

 

 

 

a) lokal STOP-list

har bir amaliyot uchun

BHMning 0,1 barobari miqdorida

 

b) xalqaro STOP-list (ikki hafta ichida)

har bir amaliyot uchun

BHMning 0,2 barobari miqdorida

2.18.

VISA bank kartasini yo’qotganda yoki shikast etkazilganda almashtirish:

 

 

 

a) «VISA-YTT»

har biri uchun

50 000 so’m

 

b) «VISA-Korporativ»

har biri uchun

50 000 so’m

2.19.

VISA bank kartasini muddati o’tganda almashtirish:

 

 

 

a) «VISA-YTT»

har biri uchun

50 000 so’m

 

b) «VISA-Korporativ»

har biri uchun

50 000 so’m

2.20.

Bank kartalarini internet-to’lovlariga ulash

 

bepul

2.21.

Bank kartalarni «SMS-Banking» xizmatiga ulash

 

bepul

2.22.

Bank kartasining hisobvarag’i qoldig’i bo’yicha ma’lumotnoma berish

 

bepul

2.23.

Hisobvaraq bo’yicha qoldiqqa foizlar hisoblash

 

foiz hisoblanmaydi

YAKKA TARTIBDAGI TADBIRKORLAR UCHUN «UNIONPAY BUSINESS CLASSIC» KORPORATIV KOBEYDJ BANK KARTALARI BO’YICHA AMALIYOTLAR

2.24.

Asosiy bank kartasini ochish

har biri uchun

50 000 so’m

2.25.

Bank kartasining sug’urta depoziti

har biri uchun

100 000 so’m

2.26.

Bank kartasini muddati tugaganda, yo’qotganda yoki shikast etkazilganda qayta chiqarish

har biri uchun

50 000 so’m

2.27.

Bank kartasini xalqaro STOP-listga kiritish

har bir amaliyot uchun

120 000 so’m

2.28.

Bank kartalari orqali naqdsiz shaklda debet tranzaktsiyalar amalga oshirish (ishlar, tovarlar/xizmatlar) uchun to’lovlar

 

bepul

2.29.

O’zbekiston Respublikasi hududidan tashqaridagi bankomatlardan naqd pul echish

summadan

1% miqdorida, minimal 15 000 so’m

2.30.

O’zbekiston Respublikasi hududidan tashqaridagi bank bankomatlaridan bank karta qoldig’i bo’yicha ma’lumot olish

har bir ma’lumot uchun

5 000 so’m

UNIONPAY KORPORATIV KOBEYDJ BANK KARTALARI BO’YICHA AMALIYOTLAR

CORPORATE GOLD BANK KARTALARI

2.31.

Asosiy bank kartasini ochish

har biri uchun

100 000 so’m

2.32.

Bank kartasining sug’urta depoziti

har biri uchun

100 000 so’m

2.33.

Bank kartasini muddati tugaganda, yo’qotganda yoki shikast etkazilganda qayta chiqarish

har biri uchun

100 000 so’m

2.34.

Bank kartasini xalqaro STOP-listga kiritish

har bir amaliyot uchun

120 000 so’m

2.35.

Bank kartasini to’ldirish

summadan

0,3% miqdorida

2.36.

Bank kartasi orqali naqdsiz shaklda debet tranzaktsiyalar amalga oshirish (ishlar/tovarlar/xizmatlar uchun to’lovlar)

 

bepul

2.37.

Boshqa banklar bankomatlari orqali bank kartasi hisobvarag’idagi qoldiq to’g’risida ma’lumot olish

har bir holatda

5 000 so’m

 

III. XORIJIY VALYUTA BO'YICHA AMALIYOTLAR

3.1.

Naqd xorijiy valyutani kirim qilish

 

bepul

3.2.

Norezidentlardan mahsulot va xizmatlar to’lovi uchun naqd xorijiy valyutani qabul qilish

summadan

0,3%* miqdorida

3.3.

Hisobvaraqdan naqd xorijiy valyuta echib berish

summadan

0,3% miqdorida

3.4.

Mijozlarning EVROda ochilgan hisobvaraqlaridagi qoldiqqa salbiy foizlar hisoblash

har oyda

yillik 0,7%

3.5.

Tashqi savdo shartnomalarini boshqa bankka o’tishi munosabati bilan ro’yxatdan chiqarish

har bir shartnoma uchun

BHMning 0,5 barobari miqdorida

3.6.

Hisobvaraqdagi chet el valyutasini boshqa chet el valyutasiga almashtirish

summadan

0,3% miqdorida (minimal - BHMning 1,5 barobari miqdorida, maksimal - BHMning 40 barobari miqdorida)

3.7.

SVOP operatsiyalari

 

shartnoma asosida

3.8.

Xorijiy valyutani sotib olish va sotish

 

bepul

3.9.

Xorijiy valyutani sotib olish uchun taqdim qilingan buyurtmanomalarni qabul qilish va ko’rib chiqish:

 

 

 

a) qog’oz shaklidagi buyurtma

har bir buyurtma uchun

BHMning 1 barobari miqdorida

 

b) Internet-banking dasturi orqali qabul qilingan buyurtma

 

har bir buyurtma uchun

BHMning 0,5 barobari miqdorida

INKASSO AMALIYOTLARI

3.10.

Sof inkasso avizolash

har bir holatda

BHMning 2 barobari miqdorida + xorijiy bank xarajatlari

3.11.

Inkassoga to’lov hujjatlarini qabul qilish

har bir holatda

BHMning 1,5 barobari miqdorida

3.12.

Import shartnomalari bo’yicha hujjatli inkassoni qabul qilish va tasdiqlash

har bir holatda

BHMning 1,5 barobari miqdorida + xorijiy bank xarajatlari

3.13.

To’lov amalga oshirilmagan hujjatlarni qaytarib yuborish

har bir holatda

BHMning 1,5 barobari miqdorida + pochta xarajatlari

3.14.

Inkasso hujjatlarni tekshirish va jo’natib yuborish

har bir holatda

BHMning 2 barobari miqdorida

3.15.

Inkasso shartlarini o’zgartirish va bekor qilish

har bir holatda

BHMning 1 barobari miqdorida

CHEK AMALIYOTLARI

3.16.

Cheklarni inkassoga qabul qilish va yuborish

har bir holatda

BHMning 1,5 barobari miqdorida

3.17.

Chek summasini hisobvaraqqa kirim qilish

 

bepul

3.18.

Xorijdan yuborilgan cheklarni taqdim etish

 

kelishuv asosida

SWIFT AMALIYOTLARI

3.19.

O’zbekiston Respublikasi tashqarisida

har bir xabarnoma uchun

BHMning 0,75 barobari miqdorida

3.20.

O’zbekiston Respublikasi hududida

har bir xabarnoma uchun

BHMning 0,30 barobari miqdorida

XORIJIY VALYUTADAGI KAFOLAT AMALIYOTLARI

3.21.

Kafolat berish

summadan

har chorakda 1% miqdorida

3.22.

Kafolat shartlarini o’zgartirish/ bekor qilish

har bir holatda

BHMning 2 barobari miqdorida + SWIFT xarajati+hamkor bank xarajatlari

3.23.

Kafolatni SWIFT orqali avizolash/tasdiqlash

har bir xabarnoma uchun

BHMning 1 barobari miqdorida + SWIFT xarajati+hamkor bank xarajatlari

3.24.

Kafolat shartlari o’zgartirilgani yoki bekor qilinganini SWIFT orqali avizolash/tasdiqlash

har bir xabarnoma uchun

BHMning 1 barobari miqdorida + SWIFT xarajati+hamkor bank xarajatlari

3.25.

SWIFT orqali kelgan boshqa bank kafolatini avizolash

har bir xabarnoma uchun

BHMning 1 barobari miqdorida + SWIFT xarajati+ hamkor bank xarajatlari

3.26.

Kafolat bo’yicha to’lovni amalga oshirish

summadan

0,15% miqdorida (maksimal BHMning 40 barobari miqdorida)+ SWIFT xarajati+ hamkor bank xarajatlari

3.27.

Boshqa bankning kafolati bo’yicha to’lovlar qabul qilish uchun xujjatlarni tekshirish, rasmiylashtirish va pochta orqali jo’natish

har bir holat uchun

BHMning 2 barobari miqdorida + hamkor bank xarajatlari + pochta xarajatlari

3.28.

Kafolat bo’yicha xujjatlar, kalitlar/kafolatdagi imzolar haqiqiyligini tekshirish

har bir holat uchun

BHMning 2 barobari miqdorida + hamkor bank xarajatlari

3.29.

Boshqa bankning kontr-kafolati ostida kafolat berish

summadan

har chorakda 1% miqdorida

DOKUMENTAR AKKREDITIVLAR BO’YICHA AMALIYOTLAR

3.30.

Boshqa banklarga akkreditivlarni avizolash

summadan

BHMning 2 barobari miqdorida

3.31.

Import akkreditiv ochish

summadan

0,2% miqdorida (maksimal BHMning 70 barobari miqdorida) + SWIFT xarajati+ hamkor bank xarajatlari

3.32.

Import akkreditiv summasini oshirish

summadan

0,2% miqdorida (maksimal BHMning 70 barobari miqdorida) + SWIFT xarajati+ hamkor bank xarajatlari

3.33.

Emitent-bank so’roviga asosan akkreditivni tasdiqlash

summadan

BHMning 1 barobari miqdorida

3.34.

Akkreditiv hujjatlarini qabul qilish va tekshirish, akkreditiv bo’yicha to’lovni amalga oshirish (akkreditiv bo’yicha AT «Aloqabank» ijrochi bank bo’lganda):

 

 

 

a) qoplangan

summadan

0,2% miqdorida (maksimal BHMning 5 barobari miqdorida) + SWIFT xarajati+ hamkor bank xarajatlari

 

b) qoplanmagan

summadan

shartnoma asosida

3.35.

Akkreditiv shartlarini o’zgartirish

har bir holatda

BHMning 1 barobari miqdorida+ SWIFT xarajati+ hamkor bank xarajati

3.36.

Akkreditivni bekor qilish

har bir holatda

BHMning 1 barobari miqdorida+ SWIFT xarajati+ hamkor bank xarajati

EKSPORT – AKKREDITIV AMALIYOTLAR

3.37.

Dastlabki avizolash

har bir holatda

BHMning 2 barobari miqdorida

3.38.

Akkreditivni avizolash

har bir holatda

BHMning 2 barobari miqdorida

3.39.

Akkreditivni tasdiqlash:

 

 

 

a) qoplangan

har bir holatda

yillik 0,8% miqdorida

 

b) qoplanmagan

har bir holatda

kelishuv asosida

3.40.

Akkreditiv hujjatlarni qabul qilish va tekshirish

har bir hujjat turi bo’yicha

BHMning 0,5 barobari miqdorida + hamkor bank xarajatlari + pochta xarajatlari

3.41.

Akkreditiv shartlarini o’zgartirish

har bir holatda

BHMning 2 barobari miqdorida + hamkor bank xarajatlari + pochta xarajatlari

3.42.

Akkreditivni bekor qilish

har bir holatda

BHMning 2 barobari miqdorida + hamkor bank xarajatlari + pochta xarajatlari

IV. KREDIT AJRATISH BO’YICHA AMALIYOTLAR

4.1.

Kredit hisobvarag’ini ochish

 

bepul

4.2.

Kredit hisobvarag’iga xizmat ko’rsatish

 

bepul

4.3.

Kredit hujjatlarini ko’rib chiqish uchun bir martalik to’lov (xorijiy kredit liniyalari hisobidan moliyalashtirila-digan kreditlar – kredit liniyasi shartlariga muvofiq)

 

bepul

4.4.

Garov ta’minotini rasmiylashtirish

 

bepul

4.5.

Garov ta’minotini garovdan to’liq yoki qisman chiqarish

 

bepul

4.6.

Kredit shartnomasi shartlariga o’zgartirish kiritish

har bir holatda

BHMning 3 barobari miqdorida

4.7.

Kredit qoldig’i boshqa bankka sotilganda

 

bepul

4.8.

Kredit byurosidan ma’lumot olish

 

bepul

4.9.

Garov reestriga yozuv kiritish

 

bepul

4.10.

Ochiq kredit liniyalarining foydalanilmagan qismi uchun komissiya

 

bepul

4.11.

Muddati o’tgan asosiy qarz bo’yicha oshirilgan foiz stavkasi

 

kredit foizi 1,5 barobari miqdorida

4.12.

Muddati o’tgan foizlar uchun penya

kuniga

0,7% miqdorida

4.13.

Kredit bo’yicha oylik abonent to’lovi

 

bepul

4.14.

Bank kafolatini berish

summadan

har chorakda 1% miqdorida

4.15.

Berilgan bank kafolatining dastlabki shartlarini qayta ko’rib chiqish va o’zgartirish

har bir holatda

BHMning 2 barobari miqdorida

4.16.

Tenderda qatnashish uchun kafolat berish

har bir holatda

dastlab BHMning 2 barobari miqdorida, g’olib bo’lganda BHMning 5 barobari miqdorida

V. NAQD PUL MUOMALASI VA KASSA AMALIYOTLARI BO’YICHA AMALIYOTLAR

5.1.

Naqd pul mablag’ini berish:

 

 

 

a) ish haqi, nafaqa, pensiya, stipendiya va unga tenglashtirilgan to’lovlarga

 

bepul

 

b) topshirilgan naqd puldagi tushumlar doirasida

 

bepul

 

v) terminal va naqd pulsiz shaklda tushgan mablag’lar doirasida

(shu jumladan tayyorlov korxonalariga)

naqd pul summasidan

1% miqdorida

 

g) boshqa maqsadlarga

naqd pul summasidan

1% miqdorida

5.2.

Eksportyorlarga naqd pul mablag’larini berish

naqd pul summasidan

0,5% miqdorida

5.3.

Qishloq xo’jaligi mahsulotlari etishtiruvchilarining hisobvaraqlaridagi mablag’larni naqd berish

 

bepul

5.4.

Inkassatsiya qilingan tushumni qabul qilish va qayta sanash

 

bepul

5.5.

Inkassator xaltasiga mablag’larni noto’g’ri joylashtirilganda dalolat-noma tuzish

 

bepul

5.6.

Naqd pul chek daftarchasini berish

har biri uchun

BHMning 0,1 barobari miqdorida

5.7.

Yo’qotilgan chek daftarchasini tiklash

har biri uchun

BHMning 1 barobari miqdorida

5.8.

Tashkilot tugatilishi munosabati bilan ta’sischilarning ulushini qaytarish

naqd pul summasidan

2% miqdorida

VI. INTERAKTIV XIZMATLAR KO’RSATISH 

6.1.

«Internet-banking» dasturi bilan amaliyotlar:

 

 

 

a) dasturni o’rnatish

 

bepul

 

b) dasturning oylik to’lovi

 

bepul

 

v) dastur foydalanuvchilari elektron imzo (kalit)larni yo’qotganda yoki yaroqsiz holga keltirganda

har bittasi uchun

BHMning2 barobari miqdorida

 

g) dastur bo’yicha xizmat ko’rsatish va elektron imzo (kalit)ini ro’yxatdan o’tkazish (har bir elektron imzo (kalit)ni ro’yxatdan o’tkazish uchun alohida to’lov olinadi, shartnoma bekor qilinganda mijoz elektron raqamli imzo (kalit)ni topshiradi)

 

BHMning 1,5 barobari miqdorida

 

d) dastur orqali barcha hisobvaraqlardan hisob-to’lov amaliyotlarini o’tkazish

debet aylanma summasidan

0,5% miqdorida

6.2.

«SMS-Banking» tizimi orqali xizmat ko’rsatish (yangi ulangan mijozga keyingi oyning 1 kunidan boshlab, shartnoma bekor qilinayotgan oy uchun to’liq)

har bir mijozdan

BHMning 0,2 barobari miqdorida (har oyda)

6.3.

«AloqaBusiness» mobil dasturi bilan amaliyotlar:

 

 

 

a) dasturga ulanish

 

bepul

 

b) dasturni o’rnatish

 

bepul

 

v) dastur orqali barcha hisobvaraqlardan hisob-to’lov amaliyotlarini o’tkazish

debet aylanma summasidan

Hisobvaraqlardan pul mablag’larini o’tkazish bo’yicha belgilangan tarifning 50% miqdorida

VII. PUL O’TKAZMALARI BO'YICHA AMALIYOTLAR

XORIJIY VALYUTADA BANK O’TKAZMALARI

7.1.

O’zbekiston Respublikasi hududidan tashqariga bank o’tkazmalari:

 

 

 

a) qog’oz shaklidagi bank o’tkazmalari

summadan

0,15% miqdorida (minimal - BHMning belgilangan
1 barobari maksimal
- BHMning 40 barobari miqdorida) + SWIFT xarajati + hamkor bank xarajati

 

b) «Internet-banking» dasturi orqali bank o’tkazmalari

summadan

0,15% miqdorida (minimal - BHMning belgilangan
 1 barobari, maksimal - BHMning

35 barobari miqdorida) + SWIFT xarajati + hamkor bank xarajati

7.2.

O’zbekiston Respublikasi hududida bank o’tkazmalari

summadan

0,1% miqdorida (maksimal BHMning 2 barobari miqdorida) + SWIFT xarajati+ hamkor bank xarajati

7.3.

AT «Aloqabank» tizimida bank o’tkazmalari

 

bepul

7.4.

GPI transchegaraviy global to’lov o’tkazmalarini kuzatish xizmati

har bir o’tkazma bo’yicha

BHMning 1 barobari miqdorida

7.5.

To’lov topshiriqnoma qabul qilib olinganidan so’ng, o’tkazma shartlarining o’zgartirilishi

har bir holatda

BHMning 0,75 barobari miqdorida+ pochta+ xorijiy bank xarajatlari

7.6.

O’tkazmaning bekor qilinishi va orqaga qaytarilishi

har bir holatda

BHMning 0,75 barobari miqdorida + pochta+ hamkor bank xarajatlari

7.7.

To’lovi rad etilgan yoki to’lanmagan hujjatlarning qaytarilishi

har bir holatda

Pochta xarajati+ xorijiy bank xarajatlari

 

JISMONIY SHAXSLARGA

I. OMONATLAR BO’YICHA AMALIYOTLAR

1.1.

Hisobvaraq ochish va yopish

 

bepul

1.2.

Omonat daftarchasini berish

 

bepul

1.3.

Omonat hisobvarag’iga mablag’larni naqd kirim qilish

 

bepul

1.4.

Omonatni o’z nomiga bankning boshqa hududiy bo’linmalariga o’tkazish

 

bepul

1.5.

Omonat daftarchasini yo’qotganligi uchun jarima

har biri uchun

BHMning 0,1 barobari miqdorida

1.6.

Omonat daftaridagi amaliyotlar va qoldig’i haqida omonatchi yoki uning qonuniy vakiliga ma’lumotnoma berish

har biri uchun

BHMning 0,1 barobari miqdorida

1.7.

To’lovlar to’laganligi haqida qayta ma’lumotnoma berish

har biri uchun

BHMning 0,1 barobari miqdorida

1.8.

Omonatlarni qidirish (buyurtma asosida)

 

bepul

1.9.

Omonat hisobvarag’iga mablag’larni naqdsiz ko’rinishda kirim qilish

 

bepul

1.10.

Omonatni harakatsiz hisobvaraqqa o’tkazish

 

bepul

1.11.

Mablag’larni naqdsiz ravishda o’tkazish (AT«Aloqabank» tizimidagi omonat hisobvaraqlarga)

 

bepul

1.12.

Mablag’larni naqdsiz ko’rinish o’tkazish

 

 

 

a)AT«Aloqabank» va boshqa bank tizimlaridagi hisobvaraqlar, jumladan AT «Aloqabank» bank kartalariga

summadan

0,5% miqdorida

 

b) «Ipoteka (VM-182)» nomli jamg’arma omonat hisobvarag’idan maqsadiga ko’ra boshqa hisobvaraqlarga

 

bepul

1.13.

Muddatli va jamg’arma omonatlar va unga hisoblangan foizlarni bank kartasiga o’tkazish

 

bepul

1.14.

Dividend, homiylik, gonorar, ijara, sug’urta va boshqa ko’rinishda kelib tushgan mablag’larni ko’chirish

summadan

0,5% miqdorida

1.15.

Naqd pulda shakllantirilgan omonatlarni naqd pulda berish

 

bepul

1.16.

Naqdsiz shakllantirilgan omonatlarni naqd pulda berish:

 

 

 

a) Ish haqi va unga tenglashtirilgan to’lovlar

 

bepul

 

b) AT «Aloqabank» aktsiyalarini sotish, hisoblangan dividendlardan naqdsiz tushgan mablag’larni berish

 

bepul

 

v) Mahalliy davlat hokimiyati idoralarining qarorlari asosida naqdsiz kelib tushgan kompensatsiya pullarini berish

 

bepul

 

g) Homiylik mablag’larini echib berish

summadan

0,1% miqdorida

 

d) Sud qarori ijrosi natijasida kelib tushgan mablag’larni omonat hisobvaraqlaridan echib berish

summadan

0,5% miqdorida

 

e) boshqa tushumlarni echib berish

summadan

1% miqdorida

BOSHQA AMALIYOTLAR

1.17.

Kredit qarzdorligini so’ndirish

 

AT «Aloqabank» tizimida – bepul, boshqa banklarga – 1 foizgacha miqdorda

1.18.

Aliment to’lovlarini to’lash

 

bepul

1.19.

Bir martalik to’lovlarni amalga oshirish

 

 

 

a)soliq va unga tenglashtirilgan to’lovlar, shu jumladan bojxona to’lovlari

 

bepul

 

b) GM «Uzbekistan» AJ hamda «Sam Auto» MCHJ rasmiy dillerlari hisobvarag’iga transport vositalari sotib olish uchun to’lovlar

 

bepul

 

v) xamkor tashkilotlar bilan tuzilgan shartnomalarga asosan, ularning foydasiga qabul qilinadigan to’lovlar

 

bepul

 

g) boshqa bir martalik to’lovlar

summadan

AT «Aloqabank» tizimida – bepul, boshqa banklarga – 0,5 foizdan 3 foizgacha (eng kam miqdori 5 000 so'm)

1.20.

Bir nominal qiymatdagi naqd pullarni boshqa qiymatdagilariga almashtirib berish (yiriklashtirish, maydalash)

naqd pul summasidan

0,25% miqdorida

1.21.

Naqd pullarni qayta sanash, tegishli tartibda saralash hamda o’rab-bog’lash, shuningdek qadoqlab (upakovka) berish

naqd pul summasidan

0,25% miqdorida

DEPOZIT YACHEYKALARI

1.22.

1) Kunlik ijara to’lovi:

 

 

 

a) 87 x 136 x 600 o’lchamdagi depozit yacheyka

kuniga

2 000 so’m

 

b) 130 x 136 x 600 o’lchamdagi depozit yacheyka

kuniga

2 000 so’m

 

v) 87 x 271 x 600 o’lchamdagi depozit yacheyka

kuniga

2 500 so’m

 

g) 130 x 271 x 600 o’lchamdagi depozit yacheyka

kuniga

2 500 so’m

 

d) 260 x 271 x 600 o’lchamdagi depozit yacheyka

kuniga

3 000 so’m

 

2) Oylik ijara to’lovi:

 

 

 

a) 87 x 136 x 600 o’lchamdagi depozit yacheyka

oyiga

20 000 so’m

 

b) 130 x 136 x 600 o’lchamdagi depozit yacheyka

oyiga

25 000 so’m

 

v) 87 x 271 x 600 o’lchamdagi depozit yacheyka

oyiga

30 000 so’m

 

g) 130 x 271 x 600 o’lchamdagi depozit yacheyka

oyiga

35 000 so’m

 

d) 260 x 271 x 600 o’lchamdagi depozit yacheyka

oyiga

40 000 so’m

 

3) Yillik ijara to’lovi:

 

 

 

a) 87 x 136 x 600 o’lchamdagi depozit yacheyka

yiliga

180 000 so’m

 

b) 130 x 136 x 600 o’lchamdagi depozit yacheyka

yiliga

200 000 so’m

 

v) 87 x 271 x 600 o’lchamdagi depozit yacheyka

yiliga

240 000 so’m

 

g) 130 x 271 x 600 o’lchamdagi depozit yacheyka

yiliga

280 000 so’m

 

d) 260 x 271 x 600 o’lchamdagi depozit yacheyka

yiliga

300 000 so’m

1.23.

Depozit yacheykasini kalitini yo’qotganligi uchun jarima

har biri uchun

BHMning 0,5 barobari miqdorida

II. KREDITLAR BO'YICHA AMALIYOTLAR

2.1.

Kredit hisobvarag’ini ochish

 

bepul

2.2.

Kredit hisobvarag’iga xizmat ko’rsatish uchun

 

bepul

2.3.

Kredit hujjatlarini ko’rib chiqish uchun bir martalik to’lov

 

bepul

2.4.

Garov ta’minotini rasmiylashtirish

 

bepul

2.5.

Garov ta’minotini garovdan chiqarish yoki qisman chiqarish

 

bepul

2.6.

Monitoring o’tkazish

 

bepul

2.7.

Kredit shartnomasiga o’zgartirish kiritish («Kreditning to’liq qiymati» bilan bog’liq o’zgartirishlar bundan mustasno)

har bir holatda

BHMning 1 barobari miqdorida

2.8.

Kredit qoldig’ini boshqa bankka sotish

 

bepul

2.9.

Kredit byurosidan ma’lumot olish

 

bepul

2.10.

Garov reestriga yozuv kiritish

 

bepul

2.11.

Muddati o’tgan kredit bo’yicha penyaning yillik stavkasi   

Muddati o’tgan kredit qoldig’i

kredit foizining      1,5 barobari miqdorida (50 foizdan oshmagan stavkada)

2.12.

Muddati o’tgan foizlar uchun penya

kuniga

0,7% miqdorida

2.13.

Kredit bo’yicha oylik abonent to’lovi

 

bepul

2.14.

Kredit asosiy qarzi va foiz to’lovlari bo’yicha bir martalik to’lovlar

 

bepul

 

III. XORIJIY VALYUTA BO’YICHA AMALIYOTLAR

3.1.

Elchixonaga beriladigan ma’lumotnoma

har biri uchun

BHMning 0,1 barobari miqdorida

3.2.

Hisobvaraqdagi chet el valyutasini boshqa chet el valyutasiga almashtirish

summadan

1% miqdorida

3.3.

Bir chet el valyutasini boshqa chet el valyutasiga almashtirish

summadan

amaldagi sotib olish va sotish kursida

3.4.

Hisobvaraqqa tushgan xorijiy valyutani echib berish

summadan

0,5% miqdorida

3.5.

Bir pul banknotasini boshqasiga almashtirish

summadan

0,3% miqdorida

3.6.

Bir pul banknotasining haqiqiyligini tekshirish

summadan

1% miqdorida

3.7.

To’lovga yaroqsiz yoki muomaladan chiqarilgan chet el valyutasini inkasso qabul qilish (hamkor bankda almashtirish orqali)

summadan

3% miqdorida

3.8.

Shikastlangan chet el valyutasini shikastlanmagan chet el valyutasiga almashtirish

summadan

5% miqdorida

XORIJIY VALYUTADA BANK O’TKAZMALARI BO’YICHA AMALIYOTLAR

3.9.

Respublikadan tashqariga oddiy bank o’tkazmalari

summadan

0,1% miqdorida (maksimal BHMning 1 barobari miqdorida) + SWIFT xarajati+ hamkor bank xarajati

3.10.

O’zbekiston Respublikasi hududida bank o’tkazmalari

summadan

0,1% miqdorida (maksimal BHMning 0,5 barobari miqdorida) + SWIFT xarajati+ hamkor bank xarajati

3.11.

AT «Aloqabank» tizimida bank o’tkazmalari

 

bepul

3.12.

GPI transchegaraviy global to’lov o’tkazmalarini kuzatish xizmati

har bir o’tkazma bo’yicha

BHMning 1 barobari miqdorida

3.13.

To’lov topshiriqnoma qabul qilib olinganidan so’ng, o’tkazma shartlarining o’zgartirilishi

har bir holatda

BHMning 0,75 barobari miqdorida+ pochta+xorijiy bank xarajatlari

3.14.

O’tkazmaning bekor qilinishi va orqaga qaytarilishi

har bir holatda

BHMning 0,75 barobari miqdorida + pochta+hamkor bank xarajatlari

3.15.

To’lovi rad etilgan yoki to’lanmagan hujjatlarning qaytarilishi

har bir holatda

Pochta + xorijiy bank xarajatlari

SWIFT XIZMATLARI

3.16.

O’zbekiston Respublikasi tashqarisida

har bir xabarnoma

BHMning 0,75 barobari miqdorida

3.17.

O’zbekiston Respublikasi hududida

har bir xabarnoma

BHMning 0,3 barobari miqdorida

                                                                                                                                            

IV. BANK KARTALARI BO'YICHA AMALIYOTLAR

«HUMO» VA «UzCard» BANK KARTALARI BO’YICHA AMALIYOTLAR

4.1.

Bank kartasini ochish

 

 

 

a) «HUMO» kartalari

har bir holatda

10 000 so’m

 

b) «UzCard» kartalari

har bir holatda

BHMning 0,15 barobari miqdorida

 

v) Mijozga uning talabiga ko’ra omonat daftarchasiz talab qilib olinguncha, jamg’arma va muddatli omonat turi ochilganda «HUMO» va «UzCard»to’lov kartasini ochish

 

bepul

 

g) Pensiya va nafaqalar uchun «HUMO» va «UzCard» kartalari

 

bepul

4.2.

Muddati o’tgan bank kartasini qaytadan chiqarish

 

 

 

a) «HUMO» kartalari

har bir holatda

10 000 so’m

 

b) «UzCard» kartalari

har bir holatda

BHMning

0,15 barobari miqdorida

4.3.

Yo’qotilgan yoki shikastlangan bank kartasini qaytadan chiqarish

 

 

 

a) «HUMO» kartalari

har bir holatda

10 000 so’m

 

b) «UzCard» kartalari

har bir holatda

BHMning

0,15 barobari miqdorida

4.4.

Bank kartasini bank kassalari orqali to’ldirish

 

bepul

4.5.

«HUMO» va «UzCard» bank kartalari o’rtasida o’zaro pul o’tkazish (R2R)

summadan

elektron shartnoma (ochiq ommaviy oferta)da ko’rsatilgan miqdorda

4.6.

Bank kartasidan naqd pul echib berish:

 

 

 

a) AT «Aloqabank» tomonidan emissiya qilingan bank kartasidan bank kassasi orqali

 

bepul

 

b) boshqa bank kartalaridan bank kassasi orqali

summadan

1% miqdorida

 

v) bank bankomatlari orqali

summadan

1% miqdorida

4.7.

«HUMO» yoki «UzCard» bank kartalari orqali to’lovlar amalga oshirish (karta egasidan olinadigan komissiya)

 

bepul

4.8.

«HUMO» yoki «UzCard» bank kartasini STOP-listga qo’yish

 

bepul

4.9.

«HUMO» yoki «UzCard» bank kartasi blokka tushgan holda qayta aktivlashtirish

 

bepul

VISA BANK KARTALARI AMALIYOTLARI

4.10.

Bank kartasini ochish:

 

 

 

a) «VISA-CLASSIC»

 

bepul

 

b) «VISA-migrant»

har biri uchun

50 000 so’m

 

v) «VISA-oilaviy»

har biri uchun

50 000 so’m

 

g) «VISA-XPO’»

 

bepul

4.11.

«VISA-CLASSIC», «VISA-migrant», «VISA-oilaviy» bank kartalari uchun sug’urta depoziti

har biri uchun

10 AQSH dollari

4.12.

Bank kartasini to’ldirish

 

bepul

4.13.

AT «Aloqabank» tomonidan emissiya qilingan VISA bank kartasidan naqd pul mablag’larini echish:

 

 

 

a) AT «Aloqabank» tizimida «VISA‑CLASSIC» bank kartalaridan

summadan

0,3% miqdorida

 

b) AT «Aloqabank» tizimida «VISA‑migrant», «VISA-oilaviy» bank kartalaridan

summadan

0,9% miqdorida + printsipial bank xarajatlari

 

v) AT «Aloqabank» tizimida «VISA‑XPO’» bank kartalaridan

 

bepul

 

g) boshqa banklarga qarashli bankomatlar va terminallar orqali «VISA-CLASSIC»

summadan

0,3% miqdorida + printsipial bank xarajatlari

 

d) boshqa banklarga qarashli bankomatlar va terminallar orqali «VISA-migrant», «VISA-oilaviy»

summadan

0,9% miqdorida+ printsipial bank xarajatlari

4.14.

AT «Aloqabank» tomonidan emissiya qilingan VISA bank kartasidan naqdsiz shaklda pul mablag’larini echish:

 

 

 

a) AT «Aloqabank» tizimida «VISA-CLASSIC» bank kartalaridan

summadan

0,3% miqdorida+ printsipial bank xarajatlari

 

b) AT «Aloqabank» tizimida «VISA-migrant», «VISA-oilaviy» bank kartalaridan

summadan

0,3% miqdorida + printsipial bank xarajatlari

 

v) AT «Aloqabank» tizimida «VISA-XPO’» bank kartalaridan

 

printsipial bank xarajatlari

 

g) boshqa banklarga qarashli terminallar orqali «VISA- CLASSIC» bank kartalaridan

summadan

0,3% miqdorida + printsipial bank xarajatlari

 

d) boshqa banklarga qarashli terminallar orqali «VISA-migrant», «VISA-oilaviy» bank kartalaridan

 

printsipial bank xarajatlari

4.15.

Boshqa banklarning VISA bank kartasidan AT «Aloqabank» tizimida naqd pul mablag’larini echish

summadan

1% miqdorida

4.16.

Bank kartasini STOP-listga qo’yish:

 

 

 

a) lokal STOP-list

har bir amaliyot uchun

Bepul

 

b) xalqaro STOP-list (ikki hafta ichida)

har bir amaliyot uchun

BHMning 0,2 barobari miqdorida

4.17.

Karta hisobvarag’idan boshqa bankka naqdsiz pul mablag’larini o’tkazish

summadan

0,1% miqdorida (maksimal BHMning 1 barobari miqdorida) + SWIFT xarajati+ hamkor bank xarajatlari

4.18.

Bank kartasi yo’qotilganda yoki shikast etkazilganda almashtirish:

 

 

 

a) «VISA-CLASSIC»

har biri uchun

30 000 so’m

 

b) «VISA-migrant»

har biri uchun

50 000 so’m

 

v) «VISA-oilaviy»

har biri uchun

50 000 so’m

 

g) «VISA-XPO’»

har biri uchun

30 000 so’m

4.19.

Bank kartasini muddati o’tganda almashtirish:

 

 

 

a) «VISA-CLASSIC»

har biri uchun

30 000 so’m

 

b) «VISA-migrant»

har biri uchun

50 000 so’m

 

v) «VISA-oilaviy»

har biri uchun

50 000 so’m

 

g) «VISA-XPO’»

har biri uchun

30 000 so’m

4.20.

Bank kartalarini internet to’lovlariga ulash

 

bepul

4.21.

Bank kartalarini «SMS-Banking» xizmatiga ulash

 

bepul

4.22.

Bank kartasining hisobvarag’i qoldig’i bo’yicha ma’lumotnoma berish

 

bepul

4.23.

Bank kartasi qoldig’iga foizlar hisoblash

qoldiq summaga

foiz hisoblanmaydi

UzCard BANK KARTALARINING «MIR» TO’LOV TIZIMI ORQALI AMALIYOTLARI

4.24.

Bank kartasini ochish

har biri uchun

25 000 so’m

4.25.

Ish haqi loyihasi doirasidagi birinchi marotaba bank kartasini chiqarish

 

bepul

4.26.

Bank kartasining sug’urta depoziti

har biri uchun

100 000 so’m

4.27.

Bank kartasini muddati tugaganda, yo’qotganda yoki shikast etkazilganda qayta chiqarish

har biri uchun

25 000 so’m

4.28.

Bank kartalari orqali naqdsiz shaklda debet tranzaktsiyalar amalga oshirish (ishlar/tovarlar/xizmatlar uchun to’lovlar)

 

bepul

4.29.

Boshqa banklar bankomatlari orqali xorijiy valyutada naqd pul berish (O’zbekiston Respublikasi hududidan tashqarida)

summadan

1,3% miqdorida

4.30.

Boshqa banklar bankomatlari orqali bank kartasi hisob raqamidagi qoldiq to’g’risida ma’lumot olish

har bir holatda

2 000 so’m

4.31.

Bank kartasini naqd pul mablag’lari bilan to’ldirish (O’zbekiston Respublikasi hududidan tashqarida)

summadan

1% miqdorida

4.32.

Transchegaraviy pul o’tkazmasini amalga oshirganda «MIR» bank kartasidan milliy tizimdagi bank kartaga mablag’ kiritish

 

bepul

UNIONPAY KOBEYDJ BANK KARTALARI BO’YICHA AMALIYOTLAR

4.33.

Asosiy bank kartasini chiqarish

har biri uchun

25 000 so’m

4.34.

Ish haqi loyihasi doirasidagi birinchi marotaba bank kartasini chiqarish

 

bepul

4.35.

Bank kartasining sug’urta depoziti

har biri uchun

100 000 so’m

4.36.

Amal qilish muddati tugaganligi, bank kartasini yo’qolishi yoki ishdan chiqishi sababli bank kartani qayta chiqarish

har biri uchun

25 000 so’m

4.37.

Bank kartasini xalqaro STOP-listga kiritish

har biri uchun

120 000 so’m

4.38.

AT «Aloqabank» tomonidan emissiya qilingan bank kartalardan bank kassasi orqali naqd pul echish

 

bepul

4.39.

O’zbekiston Respublikasi hududidagi bankomatlardan naqd pul echish

summadan

1% miqdorida

4.40.

O’zbekiston Respublikasi hududidan tashqaridagi bankomatlardan naqd pul echish

summadan

1% miqdorida, minimal 20 000 so’m

4.41.

Boshqa bank bankomatidan bank kartasi qoldig’i bo’yicha ma’lumot olish

har bir ma’lumot uchun

5 000 so’m

4.42.

Masofadan turib buyurtma berilgan bank kartalarini etkazib berish

 

 

 

a) Toshkent shahri va viloyat markazlari.

har biri uchun

Bank kartasini ochish xizmati haqi +5 000 so’m

 

b) viloyat tumanlari va chekka joylarga

har biri uchun

Bank kartasini ochish xizmati haqi +10 000 so’m

V. INTERAKTIV XIZMATLAR KO'RSATISH

5.1.

«SMS-Banking» tizimi orqali bank hisobvaraqlari holati to’g’risidagi ma’lumotlarni olish

 

bepul

5.2.

Jismoniy shaxslarga mo’ljallangan mobil hamda veb-dasturi bilan amaliyotlar bajarish:

 

 

 

a) Jismoniy shaxslarga mo’ljallangan mobil dasturini o’rnatish

 

bepul

 

b) bank kartalarini vaqtincha blokirovka qilish

 

bepul

 

v) UzCard, UnionPay kobeydj, MIR bank kartalari orqali bajarilgan amaliyotlar tarixi bilan tanishish

 

oferta asosida

 

g) Visa, Master Card, Union Pay xalqaro bank kartalari va Humo bank kartasi orqali bajarilgan amaliyotlar tarixi bilan tanishish

 

bepul

 

d) omonat, ssuda hisobvaraqlari qoldiqlari va ularga hisoblangan foizlar to’g’risida ma’lumot olish

 

bepul

 

e) xorijiy valyuta sotib olish (onlayn konversiya)

 

bepul

 

yo) onlayn omonat ochish va ular ustida amaliyotlar bajarish

 

bepul

 

j) bank kartasidan kartaga pul o’tkazmalarini amalga oshirish

o’tkazma summasidan

oferta asosida

 

z) bank kreditlarini so’ndirish

so’ndirilayot-gan summadan

oferta asosida

 

i) xalqaro pul o’tkazmasini qabul qilish

to’lov summasidan

oferta asosida

 

k) turli xil xizmat ko’rsatuvchi tashkilotlarga to’lov qilish

to’lov summasidan

oferta asosida

 

l) elektron hamyonini naqdsiz mablag’lar bilan to’ldirish va echish

to’lov summasidan

oferta asosida

 

m) elektron hamyonidan elektron hamyonga pul o’tkazmalarini amalga oshirish

o’tkazma summasidan

oferta asosida

5.3.

Kredit qarzdorligini avtomatik tarzda so’ndirish

to’lov summasidan

0,5% miqdorida

VI. PUL O’TKAZMALARI AMALIYOTLARI

«Aloqaexpress» hududlararo pul o’tkazmasi tizimi orqali amaliyotlar

6.1.

Pul o’tkazmalarini yuborish*:

 

 

 

a) milliy valyutada

summadan

1% miqdorida, minimal 1000 so’m

 

b) xorijiy valyutada:

 

1000 AQSH dollarigacha

summadan

1% miqdorida (O’zbekiston Respublikasi Markaziy banki kursi bo’yicha)

 

1000 AQSH dollaridan – 5000 AQSH dollarigacha

summadan

0,5% miqdorida (O’zbekiston Respublikasi Markaziy banki kursi bo’yicha)

 

5000 AQSH dollaridan yuqori

summadan

0,3% miqdorida (O’zbekiston Respublikasi Markaziy banki kursi bo’yicha)

6.2.

Pul o’tkazmalarini berish

 

bepul

XALQARO PUL O’TKAZMALARI BO’YICHA AMALIYOTLAR

6.3.

Xorijiy valyutada O’zbekiston Respublikasi hududidan tashqari va Respublika hududiga amalga oshiriladigan pul o’tkazmalari

summadan

hamkor tashkilotlar bilan kelishuv asosida

 

30-08-2019

Sayt materiallaridan to`liq yoki qisman foydalanilganda veb-sayt www.aloqabank.uz manzili ko`rsatilishi shart.