Ichki nizomlar

Aksiyadorlar umumiy yig'ilishi to'grisida

«AT "Aloqabank" aksiyadorlarining umumiy yig'ilishi to'g'risida»gi nizom | *.pdf | 11971 Kb |

Taftish komissiyasi to'grisida

«AT "Aloqabank" Taftish komissiyasi to'grisida»gi nizom | *.pdf | 241 Kb |

Dividend siyosati to'grisida

AT "Aloqabank" dividend siyosati | *.pdf | 1247 Kb |

Kengash to'grisida

«AT "Aloqabank" Kuzatuv Kengashi to'g'risida»gi nizom | *.pdf | 6535 Kb |

Audit qo'mitasi to'grisida

«AT "Aloqabank" Audit qo'mitasi to'g'risida»gi nizom | *.pdf | 95 Kb |

Minoritar aksiyadorlari qo'mitasi to'grisida

«AT "Aloqabank" Minoritar aksiyadorlari qo'mitasining faoliyati tartibi to'g'risida»gi nizom | *.pdf | 5361 Kb |

Bank tavakkalchiliklarini nazorat qilish qo'mitasi to'grisida

«AT "Aloqabank" Bank tavakkalchiliklarini nazorat qilish to'g'risida»gi nizom | *.pdf | 112 Kb |

Manfaatlar qarama-qarshiligi vaqtida xarakat qilish tartibi to'g'risida

«AT "Aloqabank" Manfaatlar qarama-qarshiligi vaqtida xarakat qilish tartibi to'g'risida»gi nizom | *.pdf | 254 Kb |

Bank boshqaruvi to'grisida

«AT "Aloqabank" Boshqaruvi to'g'risida»gi nizom | *.pdf | 4383 Kb |

Axborot siyosati to'grisida 

«AT "Aloqabank" Axborot siyosati to'g'risida»gi nizom | *.pdf | 285 Kb |

Ichki nazorat to'grisida 

«AT "Aloqabank" Ichki nazorat to'g'risida»gi nizom | *.pdf | 280 Kb |

Davlat xaridlarini o’tkazishda odob-axloq qoidalari | *.pdf | 672 Kb |

Korporativ boshqaruv kodeksi: 

AT "Aloqabank" Korporativ boshqaruv kodeksi|   *.pdf | 13 494 Kb |

"Ichki valyuta bozorida Etika kodeksi": 

Ichki valyuta bozorida Etika kodeksi   *.pdf | 500 Kb |

"Bank xodimining odob-axloq qoidalari  pdf | 735 Kb |

"Tovarlar ishlar xizmatlar xaridlarini tashkillashtirish va o'tkazish to'g'risida"gi Nizom pdf | 670 Kb |

"Komplaens nazorati boshqarmasi" to'g'risidagi Nizom pdf | 9.22 Mb |

"Manfaatlar to'qnashuvini tartibga solish" to'g'risidagi Nizom pdf | 15.3 Mb |

"Ishga qabul qilayotgan nomzodlarni tekshrish bo'yicha" yo'riqnoma pdf | 7.39 Mb |

"Korrupsiyaga qarshi tartib taomillarning samaradaorligini monitoring va nazorat qilish" metodikasi pdf | 7.2 Mb |

"Bankda korrupsiyaviy xavf hatarlarni baholash" metodikasi pdf | 7.39 Mb |

"Xizmat tekshiruvlarini o'tkazish bo'yicha" reglament pdf | 9.6 Mb |

"Korrupsiyaviy xatti harakatlar to'g'risida kelib tushgan xabarlarni qabul qilish va ko'rib chiqish" reglamenti pdf | 5.6 Mb |

"Xodimlarni etika va korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida o'qitilishini tashkil qilish "  yo'riqnomasi pdf | 6.7 Mb |

"Bankda kontragentlarni tekshirishga oid"  yo'riqnomasi pdf | 10 .5 Mb |

"Korrupsiyaga qarshi kurashish va etika qo'mitasi to'g'risida"gi  Nizom pdf | 4.7 Mb |

"Aloqabankni korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha " Siyosati  pdf | 14.2 Mb |

 

 

 

 

11-10-2022

Sayt materiallaridan to`liq yoki qisman foydalanilganda veb-sayt www.aloqabank.uz manzili ko`rsatilishi shart.