Опубликовано на Aloqabank (http://aloqabank.uz)

Faktoring xizmatlari

Faktoring — bu xo’jalik yurituvchi sub’ektlar-etkazib beruvchilarni ular yetkazib berilgan tovarlar, bajarilgan ishlar yoki ko’rsatilgan xizmatlar uchun to’lovchilar tomonidan aktseptlangan, lekin ular tomonidan to’lanmagan to’lov talabnomalari bo’yicha to’lov olish huquqini bankka — moliyaviy agentga regress huquqisiz o’tkazib berishi evaziga moliyalashtirish bo’yicha bank xizmatining turidir.

Faktoring mijoz uchun quyidagi imkoniyatlarni yaratadi:

Faktoring operatsiyalari quyidagilar bo’yicha o’tkazilishi mumkin emas:

Faktoringning asosiy shartlari:

Zaruriy hujjatlar: